Zaregistrujte se k newsletteru a obdržíte na Váš zadaný e-mail 10% voucher na slevu.

Název projektu: Efektivní produkce Silymarinu

reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020147

Název programu: OPPIK, APLIKACE - VÝZVA VII., Prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Popis projektu: Cílem předloženého projektu je vývoj nového výrobního postupu úpravy předextrakční suroviny pro následnou extrakci účinné API ve farmakologické formě s cílem zvýšení efektivity výtěžnosti vstupního materiálu.

Jméno žadatele: Irel, spol. s.r.o

Termín realizace: 2020 - 2022

Způsobilé výdaje: 8 548 000 CZK

Dotace: 4 867 000 CZK

Závěry a výsledky: Realizací projektu „Efektivní produkce silymarinu“ žadatel bude moci uvést na trh nový přírodní produkt s vysokým obsahem silymarinového komplexu, a tím navýšit své stávající tržby, i při zachování stávající kapacity produkce, neboť nový produkt bude prodáván za vyšší, než stávající cenu. Celkové navyšování kapacity produkce, která je závislá na vstupním materiálu v podobě vypěstovaného plodu ostropestřce mariánského, je reálně možné v horizontu 3 – 5 let – blíže viz popis v kapitole č. 4.1). Výroba žadatele pro farmaceutický průmysl probíhá na základě dlouhodobých kontraktů, díky úspěšnému dokončení předloženého VaV lze tedy předpokládat, že k navýšení objemu výroby by mohlo dojít po roce 2024.

Název projektu: Pořízení elektromobilů

reg.č. CZ.01.3.14/0.0/0.0/18_185/0016171

Název programu – OPPIK, nízkouhlíkové technologie – elektromobilita

Popis projektu: Cílem předloženého projektu je pořízení 2 elektromobilů pro zaměstnance společnosti IREL, spol. s r.o., včetně nabíjecí stanice, která bude umístěna v areálu společnosti a bude využívána pro nabíjení pořízených vozidel.

Jméno žadatele: Irel spol. s.r.o.

Termín realizace: 2019

Způsobilé výdaje: 2 940 000 CZK

Dotace na oba vozy TESLA: 692 231,- Kč

Závěry a výsledky Realizací projektu žadatel naplnil cíl projektu, provozování elektromobilu pro podnikatelskou činnost

Název projektu: Energetické úspory společnosti IREL

Reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026452

Název programu: OPPIK, Úspory energie VI. Výzva

Popis projektu: Předmětem navržených opatření je výměna stávající linky na zpracování vstupní suroviny za nově pořízenou technologii a výměna nevyhovujícího osvětlení ve výrobních objektech žadatele za nové LED zdroje, které budou šetrnější k životnímu prostředí, především skrze nižší spotřebu energie a nižší produkci CO2 oproti stávajícímu stavu

Jméno žadatele: IREL, Spol. s r.o.
Termín realizace 2021 – 2022
Způsobilé výdaje: 5 423 225 Kč
Dotace: 2 169 290 Kč

Společnost IREL využila finanční podpory pro instalaci Fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních objektů.

Realizovaný projekt je zaměřen na vybudování FVE elektrárny o celkovém výkonu 99,99 kpW  a instalaci bateriového uložiště pro zajištění vlastní spotřeby energie ve výrobním areálu žadatele v Miroslavských Knínicích.